نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 توجه: این صفحه در هر نوبت امتحانی به روز میگردد.              نمونه سوالات امتحانات

 توجه: این صفحه در هر نوبت امتحانی به روز میگردد. 

             نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان در ادامه مطلب.

ریاضی3 انسانی نهاییریاضی3 تجربی نهاییهندسه 2 نهاییجبر نهاییحسابان نهایی
ازخرداد 89 نهایی شده است

جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوال
جواب-خرداد 86 -سوالجواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال
جواب-خرداد 87 -سوال

جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال
جواب-شهریور 87 -سوال


جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال
جواب-خرداد 88 -سوال

جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال
جواب-شهریور 88 -سوال

جواب-خرداد 89 -سوال
جواب-خرداد 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
جواب-شهریور 89 -سوال
خرداد90خرداد90خرداد90خرداد 90خرداد 90
جواب-ش 90-سوالجواب-ش 90-سوالجواب-ش 90-سوالجواب-ش 90-سوالجواب-ش 90-سوال

سوال -پاسخ دی 90

سوال -پاسخ دی 90

سوال -پاسخ دی 90

سوال -پاسخ دی 90

سوال -پاسخ دی 90

  خرداد ۹۱خرداد ۹۱

خرداد ۹۱

خرداد ۹۱

خرداد ۹۱

شهریور۹۱

شهریور۹۱

شهریور۹۱

شهریور ۹۱

شهریور ۹۱

دیماه ۹۱

دیماه ۹۱

دیماه ۹۱

دیماه ۹۱

دیماه ۹۱

خرداد 92

خرداد 92

خرداد 92

خرداد 92

خرداد 92

شهریور92

شهریور92

شهریور92

شهریور92

شهریور92

دیماه 92

دیماه 92

دیماه 92

دیماه 92

دیماه 92

 

                                                                                                                                                                                                با تشکر از وبلاگ کلبه ریاضیبرچسب‌ها: <-TagName->

لوگوي ما

نوشته شده در تاريخ 23 اسفند 1392 توسط نوجوان 13 ساله